Reklamationsret

Musik Mick yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Musik Mick indenfor rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget. I forbindelse med reklamationssager afholder Musik Mick returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

[Din Butik]
Gadenavn Nummer
Postnummer By
Email: kundeservice@[Din Butik].dk

Varereturnering foregÕr ogsÕ til denne adresse - bemµrk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestg°rende informationer f°lger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekrµftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregÕ, kopi af evt. forudgÕende korrespondance mv.

Refusion
I tilfµlde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles f°r afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af k°besummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverf°rsel, og [Din Butik] har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto.